นักวิจัยใช้ฮอร์โมนไทรอยด์สังเคราะห์เพื่อควบคุมยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบประสาท ความเป็นไปได้ในการพัฒนายาชนิดใหม่เพื่อรักษาโรคที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ นี่เป็นตัวอย่างแรกที่รายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการแสดงออกของยีนในลักษณะที่จะนำไปสู่การรักษาในโรคบางชนิด การค้นพบเชื่อมโยงตัวแปรทางพันธุกรรมกับความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์

งานวิจัยใหม่ต่อยอดจากผลงานนั้นโดยแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะเปิดการแสดงออกของ TREM2 และเส้นทาง TREM2 โดยใช้สารประกอบที่พัฒนาขึ้นมาเมื่อสองทศวรรษก่อนเพื่อลดคอเลสเตอรอล นักวิจัยใช้ยาอะนาล็อกของสารประกอบที่แทรกซึมเข้าไปในระบบประสาทส่วนกลางของหนู พวกเขาค้นพบว่าพวกเขาสามารถเพิ่มการแสดงออกของ TREM2 และลดความเสียหายต่อไมอีลินได้ ไมอีลินเป็นปลอกป้องกันคล้ายฉนวนหุ้มเส้นใยประสาทที่ได้รับความเสียหายจากความผิดปกติต่างๆ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง